Čarodky


Letošní čarodky se konaly na ohništi u klubovny. Začalo se vlastně již v poledne, kdy Jája s Pájou (které též udělali pěknoučarodějnici – zbytečná práce, mohli se přece upálit sami) začali kopat nové ohniště, jelikož staré bylo již k nepoužití. Kolem čtvrté hodiny jsem přišel já, a tak jsme nanosili dřevo k ohništi a postavili jsme čarodějnici. Po příchdu ostatních byl oheň zapálen a čarodějnice slavnostně do 5 sekund zhořela – byla totiž ze slámy. Po chvíly od zažehnutí ohně a sežehnutí čarodějnice přijel i Leoš s rodinou z Litoměřic. Nakonec jsme si opékal buřty a byvili se po svém. Každý odešel domů kdy chtěl, někteří zůstali i na noc a súpali v klubovně. Tak zas za rok, třeba upálíme Jáju nebo někoho jiného ale hlavně, budeme se bavit.