Historie


Vodní skauting byl v Terezíně založen po 2.světové válce kolem roku 1946. tehdy to byl chlapecký oddíl vodních skautů z Terezína, Českých Kopist a Litoměřice. Klubovna byla v tehdejším vojenském objektu za starými jatky, dnešní DYNTEC. Byla to původně vojenská loděnice sportovních lodí. Dnes se z tohoto hrázděného objektu zachovala pouze podezdívka z lomového kamene. Po násilném přerušení činnosti, kdy oddíly vodních skautů byly zrušeny jako první už v roce 1948. Jinak organizace Junák – Skaut byla zrušena až v roce 1950. V tehdejším režimu byly ze skautů velké obavy. Jednak pro jejich disciplínu, znalosti přežití v přírodě a u technických oborů skautů např. vodní, letečtí, kde byly největší obavy z jejich ovládání radiostanic a další techniky.
V letech 1968 – 1970 oddíl vodních skautů v Terezíně nebyl obnoven. Vznikly pěší oddíly vlčat, světlušek, chlapců a děvčat. Ve vedení oddílů pracovali Ing Josef Vraný a Mgr. Jana Čiháková (učitelka zdejší školy).
Po roce 1970 přešel chlapecký oddíl pod Slavoj Terezín, kde dále pokračoval v činnosti pod vedením Ing. Josefa Vraného.
Pokračování činnosti oddílu vodních skautů bylo až v prosinci roku 1989, kdy Alexandr Zdražil a Karel Malina znovu obnovili oddíl vodních skautů pod názvem Viking. Během dalších dvou let vznikly i oddíl vodních skautek a oddíl žabiček. Činnost se úspěšně rozvíjela, povedlo se koupit v Praze 3 turistické pramičky. Byly pořádány jednak stálé tábory vodních skautů nebo tábory putovní na řece Ohři. V roce 1993 oddíly vodních skautů vytvořily 7. přístav vodních skautů Terezín. Z nadřízené složky – Hlavního kapitanátu vodních skautů se povedlo získat pomocí dotací 3 moderní závodní pramičky s možností jejich oplachtění a 2 slalomové kanoe. Přístav v té době zajistil i několik motorových člunů a plachetnic. Tyto čluny i plachetnice byly ve velmi špatném technickém stavu, ale díky spojené opravárenské činnosti se brzy povedlo je opravit. Největší lodí Přístavu Terezín je motorová jachta KORAL, která je téměř 9 metrů dlouhá s veškerým vybavením na dlouhé cesty. S touto lodí podnikli starší skauti i dlouhou cestu do Holandska na skautské jamboree. Starší skauti se dále účastní různých plaveb v zahraničí – na Jaderském moři v Chorvatsku nebo na jezerech v Polsku. Do Polska jezdí pravidelně jachtaři vodních skautů z Terezína na skautské regaty. Nejmladším odvětvím vodního skautingu je vodní motorizmus. Někteří terezínští vodní skauti zde mají dvojí členství a zúčastňují se soutěží ve vodním motorizmu v tuzemsku i v zahraničí. Zde byla největším úspěchem účast na Mistrovství Evropy v Římě.