Regaty v Polsku 2002


Každoročně se zástupci našeho přístavu účastní jachetních regat v Lubiatowe. Jedná se o soutěž harcerů z Dolního Slezska(území velké asi jako cejá ČR).

Letos barvy přístavu hájilo 10 členů ve dvou posádkách. Přinesli diplomy, modré stuhy, pohár a plaketu.
V celkovém hodnocení se umístili na 5. a 28. místě.